Behandelingen

Behandelingen

Extractie is het trekken van tanden en kiezen.

Voordat er een kies wordt getrokken moet u ruim van tevoren melden of u een antistollingsmiddel gebruikt.

Als u geneesmiddelen slikt, moet u deze gewoon innemen. Het is altijd raadzaam een lijstje bij u te hebben waarop vermeld staat welke geneesmiddelen u gebruikt.

Hoe wordt een tand of kies getrokken?
Zodra de verdoving goed werkt wordt de kies met een speciaal instrument een beetje los gewiebeld. Als het element al een beetje los zit trekt de tandarts met een tang de tand of kies eruit. Hij maakt daarbij meestal een draaiende of wrikkende beweging waardoor een lichte druk en wat gekraak hoorbaar is.
Hier moet u niet van schrikken want dit is heel normaal. De ingreep verloopt pijnloos.

Wat is belangrijk na het trekken van een tand of kies?
•    het eerste half uur goed op een gaasje dicht te bijten;
•    niet spoelen;
•    geen zwaar werk verrichten of tillen maar rustig aan doen;
•    geen alcohol drinken of roken;
•    na extractie in de bovenkaak niet hard je neus snuiten;
•    bij nabloeding een gaasje of schone zakdoek dubbel vouwen, op de wond leggen en een half uurtje weer dichtbijten.
Als dit niet werkt alsnog uw tandarts raadplegen;
•    bij napijn kunt u rustig een paracetamol of ibuprofen bruis innemen maar geen aspirine;
•    na het trekken kan u ook de wang koelen met een zak met ijs 
•    wachten met eten en warm drinken zodra de verdoving is uitgewerkt.
In de regel zullen wij er altijd naar streven het verwijderen van tanden en kiezen als laatste 'redmiddel' te hanteren. Temeer daar de huidige kennis en middelen voldoende herstelmogelijkheden bieden voor een mooi en gezond gebit.