Tips en info

Tips en info

Veel gestelde vragen:

Waarom is een legitimatie verplicht per 01-01-2008 ?

Antw:
Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poli klinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort of identiteitskaart of rijbewijs.
Zodra de wet gebruik BSN in de zorg van kracht is en daartoe verplicht ( 1 januari 2008)
moeten patiënten zich ook legitimeren bij andere zorgverleners ( zoals huisarts en tandarts), indicatieorganen en zorgververzekaars. Indentificatie van patiënten is onder meer nodig om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.


Wie bel ik bij een spoedgeval buiten openingstijden van de praktijk ?

Antw:
Is de praktijk gesloten dan verzoeken wij u het antwoordapparaat zorgvuldig te beluisteren welke tandarts voor ons waarneemt.
Dit geldt tijdens feestdagen , ‘ s avonds na 17 uur en in het weekend.


Wordt mijn behandeling vergoed door mijn verzekering ?

Antw:
Uw behandeling wordt vergoedt uit de aanvullende verzekering welke u bij uw zorgverzekeraar kunt afsluiten.De aard van de behandeling of tot welk bedrag uw behandeling wordt vergoedt verschilt per verzekeraar en kunt u nalezen in uw zorgpolis.
 

Wat moet ik doen als een tand door een ongeval is uitgeslagen?

Antw:
Een losgeraakte melktand mag nooit teruggeplaatst worden (om de onderliggende blijvende tand niet te beschadigen).
Een uitgeslagen blijvende tand dient zo snel mogelijk teruggeplaatst te worden.
1.    Zoek de tand zo snel mogelijk op.
2.    Pak de tand vast bij de kroon (dat is het deel dat normaal boven het tandvlees zichtbaar is). Kom zo min mogelijk aan de wortel van de tand. Anders is er minder kans dat de tand weer zal hechten in de kaak.
3.    Spoel de tand zonodig even schoon, bij voorkeur in een bakje melk, of anders met speeksel (in de mond van de patiënt). Boen de tand niet met een borsteltje schoon!
4.    Bewaar de tand bijvoorkeur in de mond of zet de tand voorzichtig terug in de kaak.
5.    Hou vervolgens de tanden op elkaar met een gaasje of papieren zakdoek ertussen.
6.    Ga zo snel mogelijk naar de tandarts (of diens vervanger - dit is echt een spoedgeval!). Deze zal de tand vastzetten.
 

Ik ben zwanger, heeft dit consequenties voor behandelingen bij de tandarts?

Antw:
Hoewel de risico’s klein zijn, raden wij toch aan om de eerste 3 maanden van uw zwangerschap geen röntgenfoto’s te laten maken. Wij adviseren u dan ook uw tandarts tijdig op de hoogte te stellen van uw zwangerschap.