Behandelingen

Behandelingen

Implantaten

Wat is een implantaat?Een wortel met kies
Een implantaat kunt u het beste zien als een soort kunstwortel. Het vervangt een afwezige tandwortel; dat is het deel van een tand of kies dat in de kaak zit. Het is gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium. Het wordt als een schroef in de kaak gebracht en biedt houvast voor een kroon, een brug of een overkappingsprothese.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een implantaat met kroon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer worden implantaten toegepast?
 
 
 
 
 
 
 
 • Bij het ontbreken van één tand of kies, wordt een implantaat ter plaatse van het ontbrekende gebitselement in de 
  kaakgeplaatst en wordt daarop een kroon van keramiek of een combinatie van keramiek met metaal vastgezet.
Een tand is vervangen door een implantaat en een kroon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Bij het ontbreken van enkele tanden of kiezen plaatst men twee of meer implantaten en maakt men een vastzittende brug. Deze brug vervangt de ontbrekende tandenen/of kiezen.
 
 
 
 Drie kiezen zijn vervangen door twee implantaten voorzien van een brug
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen worden twee of meer implantaten geplaatst. Daarop worden knopjes of staafjes gemaakt waarop een overkappingsprothesevastklikt. Deze is uitneembaar, maar zit wel veel vaster dan een normale gebitsprothese. Soms wordt er een niet-uitneembare brug op vervaardigd, maar dan heb je wel tenminste vier implantaten nodig en is de behandeling veel duurder omdat de verzekeraar een dergelijke behandeling in het algemeen niet vergoedt.
 
Eén brug op zes implantaten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twee met elkaar verbonden implantaten dienen als verankering voor de overkappingsprothese
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie plaatst de implantaten en plaats de prothetische voorziening?
Implantaten kunnen door een tandarts die zich in de implantologie heeft bekwaamd, een tandarts-implantoloog of een kaakchirurg worden aangebracht. De kroon of brug op de implantaten wordt door een tandarts(-implantoloog) gemaakt in samenwerking met een tandtechnisch laboratorium. In geval van een overkappinsprothese op de implantaten kan de behandelaar een tandarts of tandprotheticus zijn. Deze laatste is geen tandarts, maar iemand die specifiek is opgeleid om gebitsprothesen te maken.
 
Wanneer is een behandeling met implantaten mogelijk?
In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer achttien jaar) een implantaat worden geplaatst. Voor een succesvolle behandeling moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:
 
 • Er moet voldoende kaakbot in hoogte én in breedte zijn.
 • Het kaakbot moet gezond zijn.
 • Ook het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval dan moet dat eerst worden behandeld.
 • De aangebrachte voorzieningen moeten goed worden onderhouden.
Roken en bovenmatig alcoholgebruik hebben een nadelige invloed op het succes van de implantaten.
De behandelaar beoordeelt aan de hand van röntgenfoto’s of u voldoende kaakbot heeft en of het kaakbot geschikt is om te implanteren. Soms is het nodig nieuw kaakbot te maken op plaatsen waar onvoldoende bot is.
 
Hoe verloopt de behandeling met implantaten?1. Plaats waar het implantaat komt
Voordat de implantaten worden geplaatst, krijgt u een plaatselijke verdoving. Vervolgens wordt het tandvlees op de plek waar het implantaat moet komen losgemaakt zodat het kaakbot zichtbaar wordt. Dan wordt een gaatje in het kaakbot geboord. Daarin wordt het implantaat geschroefd. Vervolgens wordt het tandvlees gehecht. Als u meer dan één implantaat nodig heeft, worden deze vrijwel altijd tijdens hetzelfde behandelbezoek ingebracht.
 
 1. Plaats waar het implantaat komt.
 2. Het tandvlees wordt losgemaakt.
 3. Er wordt een gaat in het bot geboord.
 4. Het implantaat wordt aangebracht.
 5. Het tandvlees wordt gehecht.
 
 
 
2. Het tandvlees wordt losgemaakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Er wordt een gaatje in het bot geboord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Het implantaat wordt aangebracht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Het tandvlees wordt gehecht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het inbrengen van de implantaten
Na plaatsen van de implantaten kan het tandvlees ter plaatse pijnlijk en gezwollen zijn. Daarvoor krijgt u zonodig een pijnstillend middel voorgeschreven. Ook is het verstandig gedurende één of twee weken na het aanbrengen van implantaten uw voeding aan te passen. Uw behandelaar kan u daarbij adviseren.
De eerste maanden na plaatsen mag u de implantaten niet te zwaar belasten. Een tijdelijk geplaatste voorziening waarborgt de kauwfunctie en de esthetiek zoveel mogelijk. Twee tot zes maanden na het inbrengen zitten de implantaten stevig in het bot vastgegroeid en kan de tandarts of een tandprotheticus (in geval van een overkappinsprothese) hierop de kroon, de brug of de prothese maken. Hij neemt daarvoor onder plaatselijke verdoving soms eerst een klein stukje van het tandvlees boven het implantaat weg.
 
6. Een stukje tandvlees wordt weggenomen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. De kroon is op het implantaat geplaatst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mondhygiëne bij implantaten
Een implantaat onder een kroon of brug zit verankerd in het bot. Het is erg belangrijk dat u de overgang van de kroon of brug naar het tandvlees goed schoonmaakt. Poets dit gebied zorgvuldig met een zachte tandenborstel en gebruik tandenstokers, ragers en/of flossdraad. Bij een slechte mondhygiëne kunt u uw implantaat verliezen.
Implantaten die als pijlers dienen onder een overkappingsprothese maakt u schoon met een zachte tandenborstel, ragers en/of (super)flossdraad. Poets tweemaal per dag het deel van het implantaat dat boven het tandvlees uitsteekt. Besteed extra aandacht aan de overgang van het implantaat naar het tandvlees. Reinig de ruimte onder de spalk met ragers en/of superfloss op aanwijzing van uw tandarts of mondhygiënist. Als u voedselresten en plak rond de implantaten niet weghaalt, gaat het tandvlees ontsteken. Daardoor verliezen ze op den duur hun houvast, gaan ze los staan en kunnen ze pijn veroorzaken.
Poets het tandvlees om de implantaten met een tandenborstel met zachte borstelharen en fluoridetandpasta.
Nazorg bij implantaten
Regelmatige controle is noodzakelijk. De behandelaar geeft aan wanneer hij u wil terugzien voor controle. Hij zal dan kijken of het tandvlees om de implantaten gezond is en of uw kroon, brug of prothese nog op orde is. Met behulp van een röntgenfoto wordt de situatie van het kaakbot rondom uw implantaten beoordeeld.
 
Kosten van implantaten
Wat u moet betalen voor de behandeling is afhankelijk van de aard van de behandeling en van uw ziektekostenverzekering. Een behandeling met implantaten voor een overkappingsprothese in de onderkaak wordt meestal nagenoeg volledig vergoed door de ziektekostenverzekering. In andere situaties, denk aan een kroon of een brug op implantaten vergoedt de ziektekostenverzekering vaak nauwelijks de behandeling en moet u alles volledig zelf betalen. Vraag uw behandelaar naar een offerte en overleg altijd met uw verzekeraar om misverstanden te voorkomen.